Category Archives: Actueel

  • -

Beroepenvoorlichting 12 maart 2018

Category : Actueel , Goede doelen

De Rotaryclubs Doetinchem-Oude IJssel en Doetinchem houden op maandag 12 maart in Schouwburg Amphion voor de 29e keer een beroepenvoorlichting voor leerlingen van middelbare scholen in Doetinchem en Silvolde.

De beroepenvoorlichting zal plaats vinden op maandag 12 maart 2018 van 18.30 tot 20.30 uur in Schouwburg Amphion, Hofstraat 159 te Doetinchem (7001 JD). Leerlingen van Het Ludgercollege, het Rietveld Lyceum en het Ulenhof College in Doetinchem en het Almende College in Silvolde nemen deel.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de scholieren en hun ouders de mogelijkheid vanuit de praktijk informatie over de meest uiteenlopende beroepen te vergaren. Zij kunnen in één-op-één gesprekken vragen stellen aan mensen met het beroep van hun keus. Die kennis kan leerlingen helpen bij het maken van een goede beroepskeuze. Er zijn ongeveer 90 beroepenvoorlichters aanwezig.

Beide Doetinchemse Rotaryclubs en de vier scholen hebben inmiddels zevenentwintig jaar ervaring met het evenement. De bijeenkomsten in Amphion verlopen ieder jaar gestroomlijnd. Het succes van de activiteit is te danken aan het grote netwerk van leden van de Rotaryclubs en de samenwerkende scholen. De Rotarians hebben allen verschillende beroepen en kunnen als beroepenvoorlichter worden gevraagd. Daarnaast worden op de scholen ieder jaar de keuzes van de leerlingen gepeild. Er is een standaard beroepenlijst waar ruim zeventig beroepen op staan, de leerlingen kiezen daar twee beroepen uit. Daarnaast kunnen ze een vrije keus invullen.

Bekijk hier de video van 2015:


  • -

Handen uit de mouwen op Ambtsbegraafplaats Doetinchem

Category : Actueel , Goede doelen

Eind oktober hebben een aantal leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel weer een aantal uren op de Ambtsbegraafplaats in Doetinchem onderhoudswerkzaamheden verricht. Er zijn nauwelijks vrijwilligers te krijgen voor dit cultuurhistorisch onderhoudswerk.

De Ambtsbegraafplaats is sinds 2005 een gemeentelijk monument en wordt beheerd door Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem. De stichting stelt zich ten doel de historische algemene begraafplaatsen van Doetinchem te behouden. Er wordt dus niet ‘geruimd’, gestreefd wordt het geheel te behouden voor de toekomst zonder het terug te willen brengen tot de situatie bij aanleg. Zo kan het een aantrekkelijke plaats zijn om te ontsnappen aan de drukte er omheen.

Het bestuur van de stichting was erg bij met de extra inzet van de leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en het uiteindelijke resultaat. En minstens zo belangrijk: naast dat het goed werk is, het was weer heel gezellig.

 

 


  • -

Openhuis van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel

Rotary, waar staat dat voor?

Woensdag 20 september 2017 vindt van 17.30 tot 19.30 een ‘Openhuis’ van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel plaats. Op deze avond heeft de Rotaryclub, haar deuren geopend voor belangstellenden.

Rotary, een begrip voor veel mensen, maar nog lang niet voor iedereen. Velen hebben er van gehoord, maar waar Rotary eigenlijk voor staat is lang niet altijd duidelijk. Toch is het de moeite waard om u daarin te verdiepen. Tijdens het ‘Openhuis’ wil Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel laten zien wat Rotary nastreeft , welke activiteiten zij verricht en wat zij zoal doet voor Mens en Maatschappij.

Wilt u meer weten over Rotary en onze club? Wij informeren u graag!

Openhuis

Wij ontvangen u graag rond 17.30 uur in HCR De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. Rond 18.00 uur zullen wij gezamenlijk eten waarna u om 18.45 uur van onze voorzitter een presentatie krijgt ‘Wat is Rotary en onze Doetinchemse club in het bijzonder’. Aan het deelnemen aan het Openhuis zijn geen kosten verbonden, wel dient u zich vooraf aan te melden via e-mailadres info@rcdoij.nl.

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel

Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel is opgericht in 1976. Rotary is ’s werelds grootste internationale humanitaire service-organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden. Een divers, wereldwijd netwerk van professionals en mensen die vanuit hun verantwoordelijkheden in bedrijfsleven en samenleving, relevante maatschappelijke problemen aanpakken om levens te veranderen en goodwill en vrede te scheppen in binnen- en buitenland.

Vriendschap

Vriendschap is een belangrijk gegeven binnen Rotary, men is er voor anderen en deelt ervaringen met andere leden, leert veel van de activiteiten van de anderen zowel op hun vakgebied als in het persoonlijke vlak. Het is van levensbelang voor de Rotaryclub, dat de leden er zich thuis en welkom voelen. Leden moeten weten dat er rekening kan en wordt gehouden met de balans tussen het belang van de privé- en werksituatie aan de ene kant en de club aan de andere.

Geven en nemen

Van leden wordt niet alleen een bijdrage verwacht, maar ze mogen ook iets komen halen. Naast het wekelijkse programma dat vaak door de eigen leden wordt verzorgd, worden er ook regelmatig sprekers uitgenodigd om iets te vertellen over ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsleven, maatschappij, cultuur al dan niet gelardeerd met de persoonlijke kant van het onderwerp. Ook bezoekt de Rotaryclub regelmatig bedrijven, instanties, exposities, et cetera om het brede blikveld verder te ontwikkelen.

Bijdrage aan de gemeenschap

Daarnaast is het belangrijk om anderen te helpen en iets voor de gemeenschap te betekenen. Dit is een belangrijke speerpunten van Rotary. Er wordt wereldwijd veel geld gegenereerd door middel van allerlei activiteiten, opgezet door Rotary. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel doet daar van harte aan mee, al proberen we juist onze doelstellingen op regionaal of plaatselijk niveau te realiseren.

Kortom Rotary is een club om trots op te zijn en waar je graag bij betrokken bent!

We zien u graag op 20 september, u bent van harte welkom!


  • -
Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op en is, samen met Rotaryclub Doetinchem, in het paasweekend te vinden op het Simonsplein en in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Beide clubs maken zich sterk voor het ShelterBoxproject en willen minimaal twee boxen binnen halen.

Het ShelterBoxproject is door Rotary gestart en uitgegroeid tot een internationaal noodhulpfonds dat wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen in (natuur)ramp gebieden. Als gevolg van de modderstromen in het zuidwesten van Colombia waarbij meer dan 250 mensen de ramp niet hebben overleefd en vele tienduizenden mensen dakloos zijn geworden, is uw donatie onmisbaar om de meest elementaire hulp te bieden: een dak boven het hoofd en zuiver water.

Elke box is een noodhulppakket met een ruime familietent. Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen koken, water te zuiveren, eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden, redden. En krijgen hun kinderen weer wat speelgoed. Ervan uitgaande dat een overheid na circa zes maanden de belangrijkste infrastructuur weer heeft hersteld.

De ShelterBoxen staan op diverse strategische plaatsen over de wereld en kunnen binnen twee dagen ter plaatse zijn. ShelterBox reageert direct als er een (natuur-)ramp heeft plaatsgevonden en stuurt binnen 2 à 3 dagen ShelterBoxen aan mensen die door de ramp hun thuis zijn kwijtgeraakt. Shelterbox brengt zo snel mogelijk ‘waardigheid, onderkomen en warmte’ terug in een rampgebied, zodat mensen vanuit die situatie hun leven weer kunnen opbouwen. Een ShelterBox kost 750 euro inclusief het transport naar het getroffen gebied.

Doelstelling Rotary

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en Rotaryclub Doetinchem maken deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 475 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 20.000 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Paasstollen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op en is op vrijdag 14 en zaterdag 15 april, samen met Rotaryclub Doetinchem in het centrum van Doetinchem aanwezig zijn om uitleg te geven over dit project en aan passanten een bijdrage vragen. Ook zullen zij luxe paasstollen verkopen. De volledige opbrengst van de actie gaat naar het ShelterBoxproject. Natuurlijk kunt u ook een geldbedrag overmaken op rekening NL18 ABNA 0936 0270 53 t.n.v. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel o.v.v. ShelterBox.

Met steun vanuit Doetinchem moet het mogelijk zijn om tenminste twee ShelterBoxen klaar te zetten voor hulp als die nodig mocht zijn. Maak het verschil en steun Rotary met een gulle bijdrage! 


  • -
Rotary

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en JCI snoeien 1.720 euro bijeen

Clubs werken samen voor Voedselbank

Leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en JCI Doetinchem (Junior Kamer) hebben, om de plaatselijke Voedselbank te steunen, twee zaterdagen samengewerkt op landgoed Rotaryclub  te Hoog-Keppel. In totaal leverde het werk 1.720 euro op.

Met vereende krachten hebben beide clubs voor het goede doel een groot aantal wilgen en essen geknot, een even duur als energievretend karwei. Knotten moet regelmatig gebeuren om te voorkomen dat zich (te) zware takken vormen en de bomen uit elkaar scheuren. Bij goede behandeling echter groeien de bomen uit tot trotse monumentale bakens, die het landschap verrijken.

De Voedselbank, waarvan ondanks de aantrekkende economie nog wekelijks 155 gezinnen uit Doetinchem en Zelhem gebruik maken, kan de financiële steun goed gebruiken. Haar inkomsten lopen terug, terwijl de vaste lasten, bijvoorbeeld voor gebouwen en energie, zijn toegenomen.

Doelstelling Rotary
Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel (25 leden) maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 475 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 20.000 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel service.

Doelstelling JCI
De vereniging JCI richt zich op de ontwikkeling van jonge mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven. In de snel veranderende wereld worden netwerken steeds belangrijker. Dat vraagt om andere vaardigheden en denken in oplossingen. Met ongeveer 2.500 leden verdeeld over bijna 100 Kamers in Nederland, richt de JCI zich op sociale relaties die samen tot ontwikkeling komen ten behoeve van zichzelf, ondernemerschap en de samenleving.


  • -
erik muller

Erik Muller nieuwe voorzitter ’16-’17

Tags :

Category : Actueel , Goede doelen

IMG_3798

Op woensdag 29 juni jl. vond in het restaurant ‘t Peeske in Beekde bestuurswisseling van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel plaats. Oud voorzitter Paul de Gram overhandigde voorzittersketen en het bijbehorende voorzittersspeldje aan de nieuwe voorzitter Erik Muller. Erik Muller maakte zijn jaarthema bekend; Rotary. Midden in de Samenleving. De Gram gaf in een korte bloemlezing ‘zijn’ jaar weer. Het was, mede door het gouverneursschap van Rinus Lauret, een druk jaar, met als het hoogtepunt de Rotary Foodcongres op 5 maart 2016.

 

IMG_3788

 

 


  • -

Benefietconcert zaterdag 5 maart 20.00 uur

Category : Actueel , Goede doelen

Benefietconcert 5 maart in Schouwburg Amphion

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel bestaat 40 jaar, reden voor een spetterend benefietconcert op zaterdagavond 5 maart 2016 om 20.00 uur in Schouwburg Amphion.

De opbrengst van het benefietconcert, m.m.v. De Wereldband, The Soulmates en het Karel Giltay Trio, is bestemd voor de stichting Bake for Life.

Verbluffend

De Wereldband staat garant voor verbluffende muzikaliteit in combinatie met theater. De band spreekt de universele taal van muziek, lach en ontroering. Het is een grote instrumentencarroussel die tot humoristische situaties leidt. Naast het ontwikkelen van eigen avondvullende theatershows werkte de Wereldband samen met inspirerende artiesten, onder wie Brigitte Kaandorp en Ellen ten Damme, zij staan garant voor een perfecte avond uit.

Afterparty

Na de Wereldband wordt het feest voortgezet in een grandioze after party met The Soulmates en het Karel Giltay Trio.
Het benefietconcert staat in het teken van Bake for life. De stichting bouwt bakkerijen in Afrika. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten, werken er en leren het vak van bakker. Het aanleren van dit traditionele vakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan, zij verdienen een salaris en kunnen zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Benefietconcert

Zaterdag 5 maart 2016 om 20.00 uur, Schouwburg Amphion, Grote zaal. Entree voor het benefietconcert kost €27,50.
Reserveer hier uw kaarten.

 

De Wereldband is een Nederlandse theatergroep die sinds 1997 optreedt. De groep bestaat uit Rogier Bosman, Willem van Baarsen, Sanne van DelftRo KraussStanislav Mitrovic en Tim Satink, die elkaar leerden kennen aan het conservatorium of via via.

Ieder bandlid speelt meerdere instrumenten (samen beheersen ze er meer dan vijftig), waardoor het mogelijk is een breed scala aan muziekstijlen met veel variatie te brengen.

In 2002 kwamen de leden in contact met Karel de Rooij (Mini van Mini & Maxi), die hen hielp met de theatrale ontwikkeling van de band. In 2005 maakte De Wereldband de sprong naar het theater met de show Lekker Warm, een cabaretesk muziekspektakel waarmee ze drie seizoenen in de Nederlandse theaters stonden.

De muzikanten Oene van Geel en Wim Lammen verlieten de De Wereldband na het eerste theaterseizoen, omdat zij hun deelname aan de band niet langer met hun overige werkzaamheden konden combineren. Opvolgers werden gevonden in Rombout Stoffers en Carlo Banning, die gedurende de reprisetournees van Lekker Warm de groep kwamen versterken. Voor de tweede theatershow KEET werden opnieuw twee muzikanten aangetrokken die het best pasten bij de muzikale kenmerken van die show: Tim Satink en Stanislav Mitrovic.

Alle bandleden zijn conservatoriumgeschoold en brengen hun eigen specialisme mee: van zigeunermuziek tot klassiek en van jazz tot pop.


  • -
Leo ten Have

Leo ten Have Paul Harris Fellow

Leo ten Have PHFVanwege zijn jarenlange verdiensten in- en extern is Rotarian Leo ten Have onderscheiden met de Paul Harris Fellow (PHF). De totaal verraste Ten Have (61) ontving de bijbehorende versierselen op zaterdag 27 juni tijdens de feestelijke bestuursoverdracht van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel in het koetshuis van kasteel De Slangenburg te Doetinchem.

Scheidend clubvoorzitter Anita Temmink roemde de laureaat bij diens afscheid van het bestuur van RC Doetinchem-Oude IJssel, waarvan hij tien jaar in diverse functies deel heeft uitgemaakt. Zo was hij secretaris, inkomend voorzitter, voorzitter en tweemaal oud-preses.

Projecten

Ten Have, voor velen binnen en buiten de club een vraagbaak, maakte zich de afgelopen jaren o.a. sterk voor het fondsenwervingsproject Sterren Stralen ten behoeve van het Inloophuis kankerpatiënten in Doetinchem en de totstandkoming van de sportkooi voor kinderen van de streekschool voor speciaal bijzonder onderwijs SAM (Structuur, Aandacht en Motivatie), eveneens in Doetinchem. De kooi is een multifunctioneel buitenveld, waarop voetbal, volleybal, tennis, basketbal, hockey en handbal kunnen worden gespeeld.

Ten Have, medeoprichter van de Lokale Omroep Doetinchem, was verder elf jaar bestuurlijk betrokken bij het Stadsfeest en eveneens elf jaar bestuurslid van het plaatselijke Openbaar Vervoer Museum. Op het ogenblik is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van SAM.

Communicatie

Landelijk manifesteert Ten Have zich in de commissie communicatie van Rotary Nederland. In dat verband ijvert hij voor het beter op de kaart zetten van de wereldwijde serviceorganisatie in het algemeen.

Anita Temmink, die als preses de voorzittershamer van de club ceremonieel overdroeg aan Paul de Gram, zei trots te zijn bij haar vertrek de hoge onderscheiding, vernoemd naar de grondlegger van Rotary, aan de Doetinchemmer te mogen uitreiken. Leo ten Have is na Henk Pasma en wijlen Bert Knol de derde Paul Harris Fellow van RC Doetinchem-Oude IJssel.

Foto: Anita Temmink overhandigt Leo ten Have de oorkonde, behorend bij diens onderscheiding tot Paul Harris Fellow.


  • -

Succesvolle beroepenvoorlichting in Amphion

Category : Actueel , Goede doelen

DSC_0071De Rotaryclubs Doetinchem-Oude IJssel en Doetinchem hielden op donderdag 16 april in Schouwburg Amphion voor de 26e keer een beroepenvoorlichting voor leerlingen van middelbare scholen in Doetinchem en Silvolde.

Tijdens de bijeenkomst kregen de scholieren en hun ouders de mogelijkheid vanuit de praktijk informatie over de meest uiteenlopende beroepen te vergaren. Zij konden in één-op-één gesprekken vragen stellen aan mensen met het beroep van hun keus. Die kennis kan leerlingen helpen bij het maken van een goede beroepskeuze. Er waren 80 beroepenvoorlichters aanwezig. Circa 750 leerlingen schreven zich in. Het Ludgercollege, het Rietveld Lyceum en het Ulenhof College in Doetinchem en het Almende College in Silvolde namen deel.

Beide Doetinchemse Rotaryclubs en de vier scholen hebben inmiddels zesentwintig jaar ervaring met het evenement. De bijeenkomsten in Amphion verlopen gestroomlijnd. Het succes van de activiteit is te danken aan het grote netwerk van leden van de Rotaryclubs en de samenwerkende scholen. De Rotarians hebben allen verschillende beroepen en kunnen als beroepenvoorlichter worden gevraagd. Daarnaast worden op de scholen ieder jaar de keuzes van de leerlingen gepeild. Er is een standaard beroepenlijst waar ruim zeventig beroepen op staan, de leerlingen kiezen daar twee beroepen uit. Daarnaast kunnen ze een vrije keus invullen.

De druk bezochte beroepenvoorlichting was van 18.30 uur tot 20.30 uur.

 


  • -

Voordracht over Liemers List bij RC Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel , Goede doelen

Kofi Annan spreekt op HOPE XXL in de Stadsgehoorzaal

Chris van de Ven, initiator van de Liemers List, houdt op woensdag 25 maart een openbare voordracht bij Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel in hotel-restaurant De Kruisberg. 

Van de Ven presenteert tijdens zijn lezing de stand van zaken rond de Liemers List. Deze lijst, zes jaar geleden begonnen door tien jongeren uit de regio Liemers, is inmiddels een wensenpakket van duizenden jeugdigen van overal op de aardbol. Zij bevat verlangens en ideeën over een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. De Liemers List wil een concreet plan van aanpak zijn om de belangrijkste problemen op te lossen vanuit de visie van de jongere generatie op de toekomst van de samenleving. 

Spannend 

De Verenigde Naties is gevraagd de leiding te nemen in de uitvoering van de lijst. De bevlogen Van de Ven, in het dagelijks leven directeur van het cultureel centrum in Duiven, schotelt zijn gehoor een spannend en inspirerend verhaal voor van en over jongeren die in hoog tempo en met volharding tegen alle scepsis in hun doel hebben bereikt. Drie dagen na de lezing op onze club (zaterdag 28 maart) zijn ze opnieuw actief bij de VN in New York. 

Foto: Ook Kofi Annan, de zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), is enthousiast over de Liemers List.


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter