Author Archives: admin

RC Doetinchem-Oude IJssel gaat laaggeletterdheid te lijf

Category : Goede doelen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft zich aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft zich aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek. Volgens de club past het binnen haar service-doelstelling mee te helpen aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in de regio.

Voorzitter Anita Temmink heeft op 30 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in zaal De Slinge van het Graafschap College haar handtekening gezet onder het daartoe strekkende convenant. Daarmee verplicht RC Doetinchem-Oude IJssel zich tot het inzetten van zogenoemde taalmaatjes en het via haar netwerken stimuleren van werkgevers om binnen hun organisatie aandacht te besteden aan de problematiek.

Niet volwaardig

Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen aan de huidige informatiemaatschappij. Daardoor functioneren zij in het dagelijks leven – privé en op het werk – veelal minder goed.

Laageletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Nederland telt naar schatting 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen, voor het merendeel autochtonen.

In de Achterhoek is het probleem naar het zich laat aanzien nog groter dan elders in den lande. Reden waarom het initiatief is genomen tot de oprichting van het bondgenootschap.

Concrete actie

RC Doetinchem-Oude IJssel doet mee, omdat volgens woordvoerder Pieter Jan Eshuis aan laaggeletterdheid op concrete wijze veel gedaan kan worden. Dus actie in plaats van fondsenwerving of door zelf de portemonnee te trekken. “Dat past bij onze club, temeer omdat gezamenlijke actie de fellowship bevordert.” Tal van instanties hebben zich inmiddels bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek aangesloten. Behalve RC Doetinchem-Oude IJssel zijn dat alle lokale overheden in de regio, het maatschappelijk werk, bibliotheken, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, het UWV Werkbedrijf, Lionsclubs, het WESP, uitzendbureaus, taalbureaus en zorginstellingen.

Divers

De betrokkenheid van de deelnemers bij taal is divers en daarom is hun aanpak steeds anders. Wat de bondgenoten met elkaar gemeen hebben zijn het maatschappelijke belang van hun inzet en het belang voor de eigen organisatie. Bondgenoten evalueren en stemmen ambities en resultaten minimaal drie keer per jaar af. Zij worden bij hun inzet ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Manager van het project is Liesbeth Laman Trip, in het dagelijks leven secretaris van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek.

Activiteitenplan

Met het convenant als basis stelt het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek in het eerste kwartaal van 2015 een activiteitenplan op. Dat treedt uiterlijk 1 april in werking. Onderdeel is een beschrijving van elke bondgenoot wat zijn/haar aandeel in het geheel zal zijn en wanneer een activiteit plaatsvindt.

Op de foto: alle bondgenoten tot dusver.


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter