Author Archives: admin

Activiteiten 2e helft 2019

Category : Actueel , Goede doelen

Rotary in actie

9 maart 2019

Landgoed ’t Maatje in Gaanderen is een 24 ha groot jong natuurgebied dat vanaf 1998 is ontwikkeld op voormalige landbouwgronden van landbouwer Hammink. De oude stroom van de Bielheimerbeek is weer ontgraven, er zijn natuurlijke oevers aangelegd en de beekstroom is van een vistrap voorzien. Het gebied is opgesteld en er kan volop worden gewandeld op paden, langs struwelen, singels, bosranden, poelen, akkers en weiden. Landgoederen als deze laten op indrukwekkende wijze zien hoe natuur zich kan ontwikkelen. Die ontwikkeling vergt wel veel bijsturing en onderhoud. Ook RCDOIJ draagt hier zo nu en dan aan bij. Vandaag gaan we er een bosje uitdunnen onder leiding van de eigenaar en een vrijwilliger.

23 maart 2019
Op zaterdag 23 maart is het weer de landelijke jaarlijkse Zwerfvuilopruimdag, onder andere in Hummelo. De jeugdburgemeester van Bronckhorst, Evi Otten, en haar begeleider, wethouder Paul Hofman, doen mee. En ook wij steken de handen weer uit de mouwen. Een kleine daad met een groot (en schoon) resultaat! De beloning is een stamppotmaaltijd.

30 maart 2019

Op deze dag organiseren we weer eens een activiteit via Present Doetinchem. We zijn dit keer op bezoek bij Siza Dorp groep, in hun woonlocatie in het centrum van Doetinchem. Hier wonen mensen met lichamelijke beperkingen die in veel dingen afhankelijk zijn van vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan enige hulp bij schoonmaak, opruimklusjes, gecombineerd met samen koffiedrinken en ontmoeting creëren. We bespreken tevoren wat zij zelf het liefst willen.

6 april 2019

De Ambtsbegraafplaats is een van de twee historische algemene begraafplaatsen van Doetinchem die op 1 januari 1829 in gebruik werden genomen. De stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem zorgt o.a. voor het restaureren van de oude grafmonumenten en het zoveel mogelijk terugbrengen van de historische aanleg. De Ambtsbegraafplaats is tot maart 1967 in gebruik gebleven. Ook vrijwilligers van RCDOIJ leveren zo nu en dan een bijdrage aan het onderhoud.

13 oktober 2019
Op deze zondag organiseren we weer onze jaarlijkse feestelijke Zonnebloemrit, details volgen.

 


  • -

Rotaryclubs steunen vrijwilligers van Het Borghuis

Category : Goede doelen

Leden van de Rotaryclubs Doetinchem en Doetinchem-Oude IJssel schonken samen bijna 6.000 euro aan het Borghuis in Doetinchem.

Bijzonder restaurant het Borghuis is rond de eeuwwisseling gestart als beschutte werkomgeving voor mensen met een beperking. In het Oude Postkantoor in Doetinchem werkt een hecht team van vaste medewerkers dat verantwoordelijk is voor de supervisie en dagelijkse gang van zaken, ondersteund door meerdere vrijwilligers.
Daarnaast zijn er zo’n 30 medewerkers met een beperking die helpen in de bediening en in de keuken. Veel van hen zijn gevoelig voor lawaai en prikkels uit de omgeving. Zij moeten zich dan even kunnen terugtrekken om tot rust te komen. Hier was tot nu toe geen mogelijkheid voor. De enige plek is buiten. Maar dat in de winter natuurlijk niet echt ontspannend!
Van het bijeengebrachte bedrag worden daarom nu een gasheater en een overkapping in de vorm van een parasol aangeschaft. Bijna de helft van het geld is verkregen als Districtgrant van de Rotary. De voorzitters van beide club overhandigden samen de cheque aan de medewerkers die hier zichtbaar blij mee waren.

Doelstelling Rotary
De Rotaryclubs Doetinchem en Doetinchem-Oude IJssel maken deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 500 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 17.500 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Fotobijschriften:

Op de linkerfoto ontvangen twee medewerkers van het Borghuis van voorzitters Katy Bordonis (tweede van links) en Carla Schölzel (links) de cheque van bijna 6.000 euro.
Op de rechterfoto eigenaar Sabine
Elfers met de medewerkers.


Rotaryclub levert twintig kandidaat-leden en schenkt 3.500 euro

Category : Actueel , Goede doelen

Meer AED’s in onze regio, omdat elke seconde telt

Leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel hebben verschillende acties uitgevoerd om de stichting AED te steunen. In totaal leverde al dit werk meer dan twintig kandidaat-burgerhulpverleners en 3.500 euro cash op voor de aanschaf van een aantal lokale AED apparaten.

De leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel hebben voor dit goede doel snoeiwerkzaamheden verricht op het landgoed ‘t Mulra in Hoog-Keppel, verkochten kerststollen en verkochten hun overtollige spullen op de drukbezochte kunst- en antiekmarkt in Hoog-Keppel op Hemelvaartsdag.

De volledige opbrengst van de acties gaat (zonder aftrek van kosten) naar Stichting AED beheer Bronckhorst die samenwerkt met HartslagNu (onderdeel van Ambulancezorg Nederland). Ook werd door een instructeur gedemonstreerd hoe een AED werkt en gaf hij aan geïnteresseerden informatie over hoe je burgerhulpverlener kunt worden. Aan het einde van de dag kon hij meer dan twintig kandidaten als vrijwilliger bijschrijven.  

Wekelijks krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal om te overleven. Hoe sneller de reanimatie begint, hoe beter de kansen op leven en op minimale blijvende schade. Daarom bestaat er een systeem dat burgerhulpverleners via een app of sms oproept om zo snel mogelijk naar de plaats van een mogelijke reanimatie te gaan. Ze halen een geregistreerde AED op en zijn er vaak eerder dan de professionele zorg. Zij reanimeren het slachtoffer tot de ambulance er is. Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans gestegen  naar 25%. En bij gebruik van een AED binnen de eerste minuten stijgt de overlevingskans zelfs naar 60%.

Doelstelling Rotary
Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 500 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 17.500 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Fotobijschrift:

Herman Vrielink, voorzitter stichting AED (links) ontvangt van de voorzitter van Rotaryclub, Bart Jan Krouwel, (tweede van links) de cheque van 3.500 euro. Naast Krouwel  Rotary commissievoorzitter Roel Janssen en AED secretaris Ben Harting.


Rotaryclub gaat de straat op

Category : Actueel , Goede doelen

Meer AED’s in onze regio, omdat elke seconde telt

DOETINCHEM- Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel is op Hemelvaart te vinden op de rommelmarkt in Hoog-Keppel. De Rotaryclub maakt zich sterk voor het de aanschaf van een aantal lokale AED apparaten.

Wekelijks krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal om te overleven. Hoe sneller de reanimatie begint, hoe beter de kansen op leven en op minimale blijvende schade. Daarom bestaat er een systeem dat burgerhulpverleners via een app of sms oproept om zo snel mogelijk naar de plaats van een mogelijke reanimatie te gaan. Ze halen een geregistreerde AED op en zijn er vaak eerder dan de professionele zorg. Zij reanimeren het slachtoffer tot de ambulance er is. Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans gestegen  naar 25%. En bij gebruik van een AED binnen de eerste minuten stijgt de overlevingskans zelfs naar 60%.
De leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel proberen op donderdag 10 mei a.s. hun overtollige spullen aan de man brengen op de drukbezochte kunst- en antiekmarkt in Hoog-Keppel. De volledige opbrengst uit de verkoop gaat (zonder aftrek van kosten) naar Stichting AED beheer Bronckhorst die samenwerkt met HartslagNu (onderdeel van Ambulancezorg Nederland). Ook wordt deze dag gedemonstreerd hoe een AED werkt en krijg je informatie hoe je (na een erkende reanimatietraining) burgerhulpverlener kan worden.

Doelstelling Rotary

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 500 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 17.500 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Rommelmarkt

De jaarlijkse Hemelvaartmarkt, op het centrale plein van Hoog-Keppel en aanpalende straten, wordt gehouden op donderdag 10 mei a.s. van 9.00-16.00 uur. De volledige opbrengst van de actie gaat naar de aanschaf van meerdere AED apparaten. Er staat ook een collectebus. Natuurlijk kunt u ook een geldbedrag overmaken op rekening NL18 ABNA 0936 0270 53 t.n.v. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel o.v.v. AED.

Met steun vanuit de regio Achterhoek moet het mogelijk zijn om tenminste twee AED apparaten aan te schaffen en paraat te hebben voor hulp als die nodig mocht zijn. Maak het verschil en steun Rotary met een gulle bijdrage! 


Drukte bij Beroepenvoorlichting

Category : Actueel , Goede doelen

Op maandag 12 maart jl. werd voor de 29ste keer in Schouwburg Amphion de Rotary Beroepenvoorlichting georganiseerd. 110 vertegenwoordigers van verschillende beroepen gaven voorlichting aan scholieren over hun vak. Op deze bijeenkomst zijn zo’n 750 scholieren, al dan niet met hun ouders, op af gekomen. De scholieren konden met de voorlichters in gesprek gaan en hen vragen stellen over hun beroep. De Rotary Beroepenvoorlichting is er speciaal bedoeld om jongeren extra informatie te geven waardoor zij een betere keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.
De Rotary Beroepenvoorlichting is een samenwerking tussen Rotaryclub Doetinchem en Rotaryclub-Doetinchem Oude IJssel.


  • -

Openhuis van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel

Rotary, waar staat dat voor?

Woensdag 20 september 2017 vindt van 17.30 tot 19.30 een ‘Openhuis’ van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel plaats. Op deze avond heeft de Rotaryclub, haar deuren geopend voor belangstellenden.

Rotary, een begrip voor veel mensen, maar nog lang niet voor iedereen. Velen hebben er van gehoord, maar waar Rotary eigenlijk voor staat is lang niet altijd duidelijk. Toch is het de moeite waard om u daarin te verdiepen. Tijdens het ‘Openhuis’ wil Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel laten zien wat Rotary nastreeft , welke activiteiten zij verricht en wat zij zoal doet voor Mens en Maatschappij.

Wilt u meer weten over Rotary en onze club? Wij informeren u graag!

Openhuis

Wij ontvangen u graag rond 17.30 uur in HCR De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. Rond 18.00 uur zullen wij gezamenlijk eten waarna u om 18.45 uur van onze voorzitter een presentatie krijgt ‘Wat is Rotary en onze Doetinchemse club in het bijzonder’. Aan het deelnemen aan het Openhuis zijn geen kosten verbonden, wel dient u zich vooraf aan te melden via e-mailadres info@rcdoij.nl.

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel

Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel is opgericht in 1976. Rotary is ’s werelds grootste internationale humanitaire service-organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden. Een divers, wereldwijd netwerk van professionals en mensen die vanuit hun verantwoordelijkheden in bedrijfsleven en samenleving, relevante maatschappelijke problemen aanpakken om levens te veranderen en goodwill en vrede te scheppen in binnen- en buitenland.

Vriendschap

Vriendschap is een belangrijk gegeven binnen Rotary, men is er voor anderen en deelt ervaringen met andere leden, leert veel van de activiteiten van de anderen zowel op hun vakgebied als in het persoonlijke vlak. Het is van levensbelang voor de Rotaryclub, dat de leden er zich thuis en welkom voelen. Leden moeten weten dat er rekening kan en wordt gehouden met de balans tussen het belang van de privé- en werksituatie aan de ene kant en de club aan de andere.

Geven en nemen

Van leden wordt niet alleen een bijdrage verwacht, maar ze mogen ook iets komen halen. Naast het wekelijkse programma dat vaak door de eigen leden wordt verzorgd, worden er ook regelmatig sprekers uitgenodigd om iets te vertellen over ontwikkelingen op het vlak van bedrijfsleven, maatschappij, cultuur al dan niet gelardeerd met de persoonlijke kant van het onderwerp. Ook bezoekt de Rotaryclub regelmatig bedrijven, instanties, exposities, et cetera om het brede blikveld verder te ontwikkelen.

Bijdrage aan de gemeenschap

Daarnaast is het belangrijk om anderen te helpen en iets voor de gemeenschap te betekenen. Dit is een belangrijke speerpunten van Rotary. Er wordt wereldwijd veel geld gegenereerd door middel van allerlei activiteiten, opgezet door Rotary. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel doet daar van harte aan mee, al proberen we juist onze doelstellingen op regionaal of plaatselijk niveau te realiseren.

Kortom Rotary is een club om trots op te zijn en waar je graag bij betrokken bent!

We zien u graag op 20 september, u bent van harte welkom!


Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op

Category : Actueel , Goede doelen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op en is, samen met Rotaryclub Doetinchem, in het paasweekend te vinden op het Simonsplein en in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Beide clubs maken zich sterk voor het ShelterBoxproject en willen minimaal twee boxen binnen halen.

Het ShelterBoxproject is door Rotary gestart en uitgegroeid tot een internationaal noodhulpfonds dat wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen in (natuur)ramp gebieden. Als gevolg van de modderstromen in het zuidwesten van Colombia waarbij meer dan 250 mensen de ramp niet hebben overleefd en vele tienduizenden mensen dakloos zijn geworden, is uw donatie onmisbaar om de meest elementaire hulp te bieden: een dak boven het hoofd en zuiver water.

Elke box is een noodhulppakket met een ruime familietent. Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen koken, water te zuiveren, eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden, redden. En krijgen hun kinderen weer wat speelgoed. Ervan uitgaande dat een overheid na circa zes maanden de belangrijkste infrastructuur weer heeft hersteld.

De ShelterBoxen staan op diverse strategische plaatsen over de wereld en kunnen binnen twee dagen ter plaatse zijn. ShelterBox reageert direct als er een (natuur-)ramp heeft plaatsgevonden en stuurt binnen 2 à 3 dagen ShelterBoxen aan mensen die door de ramp hun thuis zijn kwijtgeraakt. Shelterbox brengt zo snel mogelijk ‘waardigheid, onderkomen en warmte’ terug in een rampgebied, zodat mensen vanuit die situatie hun leven weer kunnen opbouwen. Een ShelterBox kost 750 euro inclusief het transport naar het getroffen gebied.

Doelstelling Rotary

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en Rotaryclub Doetinchem maken deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 475 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 20.000 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Paasstollen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op en is op vrijdag 14 en zaterdag 15 april, samen met Rotaryclub Doetinchem in het centrum van Doetinchem aanwezig zijn om uitleg te geven over dit project en aan passanten een bijdrage vragen. Ook zullen zij luxe paasstollen verkopen. De volledige opbrengst van de actie gaat naar het ShelterBoxproject. Natuurlijk kunt u ook een geldbedrag overmaken op rekening NL18 ABNA 0936 0270 53 t.n.v. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel o.v.v. ShelterBox.

Met steun vanuit Doetinchem moet het mogelijk zijn om tenminste twee ShelterBoxen klaar te zetten voor hulp als die nodig mocht zijn. Maak het verschil en steun Rotary met een gulle bijdrage! 


  • -

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en JCI snoeien 1.720 euro bijeen

Clubs werken samen voor Voedselbank

Leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en JCI Doetinchem (Junior Kamer) hebben, om de plaatselijke Voedselbank te steunen, twee zaterdagen samengewerkt op landgoed Rotaryclub  te Hoog-Keppel. In totaal leverde het werk 1.720 euro op.

Met vereende krachten hebben beide clubs voor het goede doel een groot aantal wilgen en essen geknot, een even duur als energievretend karwei. Knotten moet regelmatig gebeuren om te voorkomen dat zich (te) zware takken vormen en de bomen uit elkaar scheuren. Bij goede behandeling echter groeien de bomen uit tot trotse monumentale bakens, die het landschap verrijken.

De Voedselbank, waarvan ondanks de aantrekkende economie nog wekelijks 155 gezinnen uit Doetinchem en Zelhem gebruik maken, kan de financiële steun goed gebruiken. Haar inkomsten lopen terug, terwijl de vaste lasten, bijvoorbeeld voor gebouwen en energie, zijn toegenomen.

Doelstelling Rotary
Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel (25 leden) maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 475 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 20.000 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel service.

Doelstelling JCI
De vereniging JCI richt zich op de ontwikkeling van jonge mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven. In de snel veranderende wereld worden netwerken steeds belangrijker. Dat vraagt om andere vaardigheden en denken in oplossingen. Met ongeveer 2.500 leden verdeeld over bijna 100 Kamers in Nederland, richt de JCI zich op sociale relaties die samen tot ontwikkeling komen ten behoeve van zichzelf, ondernemerschap en de samenleving.


Rotaryclub

Rotaryclub schenkt Bake for Life 65 mille

Category : Goede doelen

RPdG reikt cheque uitotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft in het kader van het Foodcongres 2016, dat zaterdag 5 maart in Schouwburg Amphion te Doetinchem werd gehouden, 65.000 euro opgehaald voor het goede doel Bake for Life.

De cheque werd sister Veronicah, in Afrika verantwoordelijk voor de organisatie, na afloop van een benefietconcert verzorgd door de Wereldband ceremonieel overhandigd door Paul de Gram, voorzitter van de Rotaryclub.

Bake for Life, waarbij de Doetinchemse Bakker Wiltink nauw is betrokken, biedt kwetsbare men sen in Afrika sinds 1999 de mogelijkheid via werk uit de armoede te ontsnappen en te bouwen aan een toekomst. Al doende leren zij het vak van bakker. Sister Veronicah was speciaal uit Afrika overgevlogen om de cheque in ontvangst te nemen.


Voordracht over Liemers List bij RC Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel , Goede doelen

Kofi Annan spreekt op HOPE XXL in de Stadsgehoorzaal

Chris van de Ven, initiator van de Liemers List, houdt op woensdag 25 maart een openbare voordracht bij Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel in hotel-restaurant De Kruisberg. 

Van de Ven presenteert tijdens zijn lezing de stand van zaken rond de Liemers List. Deze lijst, zes jaar geleden begonnen door tien jongeren uit de regio Liemers, is inmiddels een wensenpakket van duizenden jeugdigen van overal op de aardbol. Zij bevat verlangens en ideeën over een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. De Liemers List wil een concreet plan van aanpak zijn om de belangrijkste problemen op te lossen vanuit de visie van de jongere generatie op de toekomst van de samenleving. 

Spannend 

De Verenigde Naties is gevraagd de leiding te nemen in de uitvoering van de lijst. De bevlogen Van de Ven, in het dagelijks leven directeur van het cultureel centrum in Duiven, schotelt zijn gehoor een spannend en inspirerend verhaal voor van en over jongeren die in hoog tempo en met volharding tegen alle scepsis in hun doel hebben bereikt. Drie dagen na de lezing op onze club (zaterdag 28 maart) zijn ze opnieuw actief bij de VN in New York. 

Foto: Ook Kofi Annan, de zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), is enthousiast over de Liemers List.


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter