ShelterBox project uitermate geslaagd

  • -

ShelterBox project uitermate geslaagd

Category : Actueel , Goede doelen

ShelterBox-project Rotary kleinDe collectes van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel op Goede Vrijdag (Simonsplein) en Paaszaterdag (Hamburgerstraat) voor het project ShelterBox zijn een succes. Voor noodonderdak aan mensen die getroffen zijn door rampen kunnen twee hulpboxen worden aangeschaft. De totale opbrengst beloopt 1.532,85 euro. RC Doetinchem-Oude IJssel was beide dagen nadrukkelijk in het straatbeeld in het stadshart van de Achterhoekse centrumgemeente aanwezig met lege boxen en een opvallende tent. Deelnemende leden, onder wie ook Bert Knol, waren gehuld in een stijlvol bijpassend hesje. Rinus Lauret, districtsgouverneur in het jaar 2015/2016, was hoogstpersoonlijk present op dag een van het project. Hij toonde zich bijzonder enthousiast over de gang van zaken. “De medewerking van het winkelend publiek was hartverwarmend en het samen optrekken met andere clubleden was uitermate gezellig.” Zichtbaar Ook Jan Jeursen, actief op dag twee, toonde zich tevreden: “Wij hebben ons in diverse vormen zichtbaar gemaakt en families die getroffen zijn door een (natuur-) ramp een bescheiden steun in de rug kunnen geven.” Pieter Jan Eshuis, op Paaszaterdag eveneens in de Hamburgerstraat van de partij, was het opgevallen, dat hij aan lang niet alle passanten het belang van het ShelterBox-project behoefde uit te leggen. “Velen hadden er al kennis van genomen uit de krant,” zei hij, terwijl Dirk Willem Moojen goed geluimd als altijd met zijn collectebus de terrassen rond het Simonsplein afstruinde om zonaanbidders die genoten van een versnapering te verleiden tot een financiële bijdrage. De opbrengst van de actie in Doetinchem op de eerste dag was op de kop af 772,25 euro, op de tweede 760,60 euro. Voor het project, dat zoals bekend wereldwijd door Rotary is omarmd, kan nog geld worden overgemaakt op rekening 93.60.27.053 t.n.v. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel o.v.v. ShelterBox. Foto:  Clubleden actief voor ShelterBox aan de voet van de Catharinakerk op het Simonsplein op Goede Vrijdag (Foto Hans Hofstede).  


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter