Category Archives: Goede doelen

  • -

Rotaryclubs steunen vrijwilligers van Het Borghuis

Category : Goede doelen

Leden van de Rotaryclubs Doetinchem en Doetinchem-Oude IJssel schonken samen bijna 6.000 euro aan het Borghuis in Doetinchem.

Bijzonder restaurant het Borghuis is rond de eeuwwisseling gestart als beschutte werkomgeving voor mensen met een beperking. In het Oude Postkantoor in Doetinchem werkt een hecht team van vaste medewerkers dat verantwoordelijk is voor de supervisie en dagelijkse gang van zaken, ondersteund door meerdere vrijwilligers.
Daarnaast zijn er zo’n 30 medewerkers met een beperking die helpen in de bediening en in de keuken. Veel van hen zijn gevoelig voor lawaai en prikkels uit de omgeving. Zij moeten zich dan even kunnen terugtrekken om tot rust te komen. Hier was tot nu toe geen mogelijkheid voor. De enige plek is buiten. Maar dat in de winter natuurlijk niet echt ontspannend!
Van het bijeengebrachte bedrag worden daarom nu een gasheater en een overkapping in de vorm van een parasol aangeschaft. Bijna de helft van het geld is verkregen als Districtgrant van de Rotary. De voorzitters van beide club overhandigden samen de cheque aan de medewerkers die hier zichtbaar blij mee waren.

Doelstelling Rotary
De Rotaryclubs Doetinchem en Doetinchem-Oude IJssel maken deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 500 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 17.500 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Fotobijschriften:

Op de linkerfoto ontvangen twee medewerkers van het Borghuis van voorzitters Katy Bordonis (tweede van links) en Carla Schölzel (links) de cheque van bijna 6.000 euro.
Op de rechterfoto eigenaar Sabine
Elfers met de medewerkers.


Rotaryclub levert twintig kandidaat-leden en schenkt 3.500 euro

Category : Actueel , Goede doelen

Meer AED’s in onze regio, omdat elke seconde telt

Leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel hebben verschillende acties uitgevoerd om de stichting AED te steunen. In totaal leverde al dit werk meer dan twintig kandidaat-burgerhulpverleners en 3.500 euro cash op voor de aanschaf van een aantal lokale AED apparaten.

De leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel hebben voor dit goede doel snoeiwerkzaamheden verricht op het landgoed ‘t Mulra in Hoog-Keppel, verkochten kerststollen en verkochten hun overtollige spullen op de drukbezochte kunst- en antiekmarkt in Hoog-Keppel op Hemelvaartsdag.

De volledige opbrengst van de acties gaat (zonder aftrek van kosten) naar Stichting AED beheer Bronckhorst die samenwerkt met HartslagNu (onderdeel van Ambulancezorg Nederland). Ook werd door een instructeur gedemonstreerd hoe een AED werkt en gaf hij aan geïnteresseerden informatie over hoe je burgerhulpverlener kunt worden. Aan het einde van de dag kon hij meer dan twintig kandidaten als vrijwilliger bijschrijven.  

Wekelijks krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal om te overleven. Hoe sneller de reanimatie begint, hoe beter de kansen op leven en op minimale blijvende schade. Daarom bestaat er een systeem dat burgerhulpverleners via een app of sms oproept om zo snel mogelijk naar de plaats van een mogelijke reanimatie te gaan. Ze halen een geregistreerde AED op en zijn er vaak eerder dan de professionele zorg. Zij reanimeren het slachtoffer tot de ambulance er is. Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans gestegen  naar 25%. En bij gebruik van een AED binnen de eerste minuten stijgt de overlevingskans zelfs naar 60%.

Doelstelling Rotary
Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 500 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 17.500 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Fotobijschrift:

Herman Vrielink, voorzitter stichting AED (links) ontvangt van de voorzitter van Rotaryclub, Bart Jan Krouwel, (tweede van links) de cheque van 3.500 euro. Naast Krouwel  Rotary commissievoorzitter Roel Janssen en AED secretaris Ben Harting.


Rotaryclub gaat de straat op

Category : Actueel , Goede doelen

Meer AED’s in onze regio, omdat elke seconde telt

DOETINCHEM- Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel is op Hemelvaart te vinden op de rommelmarkt in Hoog-Keppel. De Rotaryclub maakt zich sterk voor het de aanschaf van een aantal lokale AED apparaten.

Wekelijks krijgen zo’n 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal om te overleven. Hoe sneller de reanimatie begint, hoe beter de kansen op leven en op minimale blijvende schade. Daarom bestaat er een systeem dat burgerhulpverleners via een app of sms oproept om zo snel mogelijk naar de plaats van een mogelijke reanimatie te gaan. Ze halen een geregistreerde AED op en zijn er vaak eerder dan de professionele zorg. Zij reanimeren het slachtoffer tot de ambulance er is. Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans gestegen  naar 25%. En bij gebruik van een AED binnen de eerste minuten stijgt de overlevingskans zelfs naar 60%.
De leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel proberen op donderdag 10 mei a.s. hun overtollige spullen aan de man brengen op de drukbezochte kunst- en antiekmarkt in Hoog-Keppel. De volledige opbrengst uit de verkoop gaat (zonder aftrek van kosten) naar Stichting AED beheer Bronckhorst die samenwerkt met HartslagNu (onderdeel van Ambulancezorg Nederland). Ook wordt deze dag gedemonstreerd hoe een AED werkt en krijg je informatie hoe je (na een erkende reanimatietraining) burgerhulpverlener kan worden.

Doelstelling Rotary

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 500 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 17.500 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Rommelmarkt

De jaarlijkse Hemelvaartmarkt, op het centrale plein van Hoog-Keppel en aanpalende straten, wordt gehouden op donderdag 10 mei a.s. van 9.00-16.00 uur. De volledige opbrengst van de actie gaat naar de aanschaf van meerdere AED apparaten. Er staat ook een collectebus. Natuurlijk kunt u ook een geldbedrag overmaken op rekening NL18 ABNA 0936 0270 53 t.n.v. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel o.v.v. AED.

Met steun vanuit de regio Achterhoek moet het mogelijk zijn om tenminste twee AED apparaten aan te schaffen en paraat te hebben voor hulp als die nodig mocht zijn. Maak het verschil en steun Rotary met een gulle bijdrage! 


Drukte bij Beroepenvoorlichting

Category : Actueel , Goede doelen

Op maandag 12 maart jl. werd voor de 29ste keer in Schouwburg Amphion de Rotary Beroepenvoorlichting georganiseerd. 110 vertegenwoordigers van verschillende beroepen gaven voorlichting aan scholieren over hun vak. Op deze bijeenkomst zijn zo’n 750 scholieren, al dan niet met hun ouders, op af gekomen. De scholieren konden met de voorlichters in gesprek gaan en hen vragen stellen over hun beroep. De Rotary Beroepenvoorlichting is er speciaal bedoeld om jongeren extra informatie te geven waardoor zij een betere keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.
De Rotary Beroepenvoorlichting is een samenwerking tussen Rotaryclub Doetinchem en Rotaryclub-Doetinchem Oude IJssel.


  • -

Beroepenvoorlichting 12 maart 2018

Category : Actueel , Goede doelen

De Rotaryclubs Doetinchem-Oude IJssel en Doetinchem houden op maandag 12 maart in Schouwburg Amphion voor de 29e keer een beroepenvoorlichting voor leerlingen van middelbare scholen in Doetinchem en Silvolde.

De beroepenvoorlichting zal plaats vinden op maandag 12 maart 2018 van 18.30 tot 20.30 uur in Schouwburg Amphion, Hofstraat 159 te Doetinchem (7001 JD). Leerlingen van Het Ludgercollege, het Rietveld Lyceum en het Ulenhof College in Doetinchem en het Almende College in Silvolde nemen deel.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de scholieren en hun ouders de mogelijkheid vanuit de praktijk informatie over de meest uiteenlopende beroepen te vergaren. Zij kunnen in één-op-één gesprekken vragen stellen aan mensen met het beroep van hun keus. Die kennis kan leerlingen helpen bij het maken van een goede beroepskeuze. Er zijn ongeveer 90 beroepenvoorlichters aanwezig.

Beide Doetinchemse Rotaryclubs en de vier scholen hebben inmiddels negenentwintig jaar ervaring met het evenement. De bijeenkomsten in Amphion verlopen ieder jaar gestroomlijnd. Het succes van de activiteit is te danken aan het grote netwerk van leden van de Rotaryclubs en de samenwerkende scholen. De Rotarians hebben allen verschillende beroepen en kunnen als beroepenvoorlichter worden gevraagd. Daarnaast worden op de scholen ieder jaar de keuzes van de leerlingen gepeild. Er is een standaard beroepenlijst waar ruim zeventig beroepen op staan, de leerlingen kiezen daar twee beroepen uit. Daarnaast kunnen ze een vrije keus invullen.

Bekijk hier de video van 2015:


Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op en is, samen met Rotaryclub Doetinchem, in het paasweekend te vinden op het Simonsplein en in de Hamburgerstraat in Doetinchem. Beide clubs maken zich sterk voor het ShelterBoxproject en willen minimaal twee boxen binnen halen.

Het ShelterBoxproject is door Rotary gestart en uitgegroeid tot een internationaal noodhulpfonds dat wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen in (natuur)ramp gebieden. Als gevolg van de modderstromen in het zuidwesten van Colombia waarbij meer dan 250 mensen de ramp niet hebben overleefd en vele tienduizenden mensen dakloos zijn geworden, is uw donatie onmisbaar om de meest elementaire hulp te bieden: een dak boven het hoofd en zuiver water.

Elke box is een noodhulppakket met een ruime familietent. Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen koken, water te zuiveren, eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden, redden. En krijgen hun kinderen weer wat speelgoed. Ervan uitgaande dat een overheid na circa zes maanden de belangrijkste infrastructuur weer heeft hersteld.

De ShelterBoxen staan op diverse strategische plaatsen over de wereld en kunnen binnen twee dagen ter plaatse zijn. ShelterBox reageert direct als er een (natuur-)ramp heeft plaatsgevonden en stuurt binnen 2 à 3 dagen ShelterBoxen aan mensen die door de ramp hun thuis zijn kwijtgeraakt. Shelterbox brengt zo snel mogelijk ‘waardigheid, onderkomen en warmte’ terug in een rampgebied, zodat mensen vanuit die situatie hun leven weer kunnen opbouwen. Een ShelterBox kost 750 euro inclusief het transport naar het getroffen gebied.

Doelstelling Rotary

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en Rotaryclub Doetinchem maken deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 475 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 20.000 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel ‘service’.

Paasstollen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel gaat voor Shelterbox de straat op en is op vrijdag 14 en zaterdag 15 april, samen met Rotaryclub Doetinchem in het centrum van Doetinchem aanwezig zijn om uitleg te geven over dit project en aan passanten een bijdrage vragen. Ook zullen zij luxe paasstollen verkopen. De volledige opbrengst van de actie gaat naar het ShelterBoxproject. Natuurlijk kunt u ook een geldbedrag overmaken op rekening NL18 ABNA 0936 0270 53 t.n.v. Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel o.v.v. ShelterBox.

Met steun vanuit Doetinchem moet het mogelijk zijn om tenminste twee ShelterBoxen klaar te zetten voor hulp als die nodig mocht zijn. Maak het verschil en steun Rotary met een gulle bijdrage! 


  • -

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en JCI snoeien 1.720 euro bijeen

Clubs werken samen voor Voedselbank

Leden van Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel en JCI Doetinchem (Junior Kamer) hebben, om de plaatselijke Voedselbank te steunen, twee zaterdagen samengewerkt op landgoed Rotaryclub  te Hoog-Keppel. In totaal leverde het werk 1.720 euro op.

Met vereende krachten hebben beide clubs voor het goede doel een groot aantal wilgen en essen geknot, een even duur als energievretend karwei. Knotten moet regelmatig gebeuren om te voorkomen dat zich (te) zware takken vormen en de bomen uit elkaar scheuren. Bij goede behandeling echter groeien de bomen uit tot trotse monumentale bakens, die het landschap verrijken.

De Voedselbank, waarvan ondanks de aantrekkende economie nog wekelijks 155 gezinnen uit Doetinchem en Zelhem gebruik maken, kan de financiële steun goed gebruiken. Haar inkomsten lopen terug, terwijl de vaste lasten, bijvoorbeeld voor gebouwen en energie, zijn toegenomen.

Doelstelling Rotary
Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel (25 leden) maakt deel uit van het wereldwijde Rotary International. De organisatie telt in Nederland 475 clubs (twee in Doetinchem) waarbij bijna 20.000 leden zijn aangesloten. Rotary is een netwerk, waarvan de leden hun (vak-)kennis ten dienste stellen van de gemeenschap, o.a. door (in-)direct deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Haar kracht is gebaseerd op het beginsel service.

Doelstelling JCI
De vereniging JCI richt zich op de ontwikkeling van jonge mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven. In de snel veranderende wereld worden netwerken steeds belangrijker. Dat vraagt om andere vaardigheden en denken in oplossingen. Met ongeveer 2.500 leden verdeeld over bijna 100 Kamers in Nederland, richt de JCI zich op sociale relaties die samen tot ontwikkeling komen ten behoeve van zichzelf, ondernemerschap en de samenleving.


Rotaryclub

Rotaryclub schenkt Bake for Life 65 mille

Category : Goede doelen

RPdG reikt cheque uitotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft in het kader van het Foodcongres 2016, dat zaterdag 5 maart in Schouwburg Amphion te Doetinchem werd gehouden, 65.000 euro opgehaald voor het goede doel Bake for Life.

De cheque werd sister Veronicah, in Afrika verantwoordelijk voor de organisatie, na afloop van een benefietconcert verzorgd door de Wereldband ceremonieel overhandigd door Paul de Gram, voorzitter van de Rotaryclub.

Bake for Life, waarbij de Doetinchemse Bakker Wiltink nauw is betrokken, biedt kwetsbare men sen in Afrika sinds 1999 de mogelijkheid via werk uit de armoede te ontsnappen en te bouwen aan een toekomst. Al doende leren zij het vak van bakker. Sister Veronicah was speciaal uit Afrika overgevlogen om de cheque in ontvangst te nemen.


Voordracht over Liemers List bij RC Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel , Goede doelen

Kofi Annan spreekt op HOPE XXL in de Stadsgehoorzaal

Chris van de Ven, initiator van de Liemers List, houdt op woensdag 25 maart een openbare voordracht bij Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel in hotel-restaurant De Kruisberg. 

Van de Ven presenteert tijdens zijn lezing de stand van zaken rond de Liemers List. Deze lijst, zes jaar geleden begonnen door tien jongeren uit de regio Liemers, is inmiddels een wensenpakket van duizenden jeugdigen van overal op de aardbol. Zij bevat verlangens en ideeën over een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin iedereen zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. De Liemers List wil een concreet plan van aanpak zijn om de belangrijkste problemen op te lossen vanuit de visie van de jongere generatie op de toekomst van de samenleving. 

Spannend 

De Verenigde Naties is gevraagd de leiding te nemen in de uitvoering van de lijst. De bevlogen Van de Ven, in het dagelijks leven directeur van het cultureel centrum in Duiven, schotelt zijn gehoor een spannend en inspirerend verhaal voor van en over jongeren die in hoog tempo en met volharding tegen alle scepsis in hun doel hebben bereikt. Drie dagen na de lezing op onze club (zaterdag 28 maart) zijn ze opnieuw actief bij de VN in New York. 

Foto: Ook Kofi Annan, de zevende secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), is enthousiast over de Liemers List.


  • -

RC Doetinchem-Oude IJssel gaat laaggeletterdheid te lijf

Category : Goede doelen

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft zich aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek

Rotaryclub Doetinchem-Oude IJssel heeft zich aangesloten bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek. Volgens de club past het binnen haar service-doelstelling mee te helpen aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in de regio.

Voorzitter Anita Temmink heeft op 30 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in zaal De Slinge van het Graafschap College haar handtekening gezet onder het daartoe strekkende convenant. Daarmee verplicht RC Doetinchem-Oude IJssel zich tot het inzetten van zogenoemde taalmaatjes en het via haar netwerken stimuleren van werkgevers om binnen hun organisatie aandacht te besteden aan de problematiek.

Niet volwaardig

Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te nemen aan de huidige informatiemaatschappij. Daardoor functioneren zij in het dagelijks leven – privé en op het werk – veelal minder goed.

Laageletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Nederland telt naar schatting 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen, voor het merendeel autochtonen.

In de Achterhoek is het probleem naar het zich laat aanzien nog groter dan elders in den lande. Reden waarom het initiatief is genomen tot de oprichting van het bondgenootschap.

Concrete actie

RC Doetinchem-Oude IJssel doet mee, omdat volgens woordvoerder Pieter Jan Eshuis aan laaggeletterdheid op concrete wijze veel gedaan kan worden. Dus actie in plaats van fondsenwerving of door zelf de portemonnee te trekken. “Dat past bij onze club, temeer omdat gezamenlijke actie de fellowship bevordert.” Tal van instanties hebben zich inmiddels bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek aangesloten. Behalve RC Doetinchem-Oude IJssel zijn dat alle lokale overheden in de regio, het maatschappelijk werk, bibliotheken, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, het UWV Werkbedrijf, Lionsclubs, het WESP, uitzendbureaus, taalbureaus en zorginstellingen.

Divers

De betrokkenheid van de deelnemers bij taal is divers en daarom is hun aanpak steeds anders. Wat de bondgenoten met elkaar gemeen hebben zijn het maatschappelijke belang van hun inzet en het belang voor de eigen organisatie. Bondgenoten evalueren en stemmen ambities en resultaten minimaal drie keer per jaar af. Zij worden bij hun inzet ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Manager van het project is Liesbeth Laman Trip, in het dagelijks leven secretaris van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek.

Activiteitenplan

Met het convenant als basis stelt het Bondgenootschap voor Geletterdheid Achterhoek in het eerste kwartaal van 2015 een activiteitenplan op. Dat treedt uiterlijk 1 april in werking. Onderdeel is een beschrijving van elke bondgenoot wat zijn/haar aandeel in het geheel zal zijn en wanneer een activiteit plaatsvindt.

Op de foto: alle bondgenoten tot dusver.


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter