Anita Temmink nieuwe voorzitter RC Doetinchem-Oude IJssel

  • -

Anita Temmink nieuwe voorzitter RC Doetinchem-Oude IJssel

Category : Actueel

lintje Tijdens een even drukbezochte als genoeglijke partnerbijenkomst in HCR De Kruisberg heeft Stefan Rutten de voorzittershamer van RC Doetinchem-Oude IJssel overgedragen aan Anita Temmink. Het jaarmotto van de nieuwe preses: “Rotary….Het zal mij een zorg zijn.” Temmink, voor wie in navolging van haar voorganger verbinden een belangrijk thema is, geeft de club richting in het Rotary-jaar 2014-2015. Om dat treffend te illustreren gaf ze de vlam van een brandende kaars door aan medeleden, die werden verrast met een doosje waxinelichtjes en wierookstokjes in het kader van Light up Rotary, de internationale leus van onze wereldwijde serviceorganisatie. Alle leden wensten Anita vervolgens in optocht een mooi en succesvol jaar toe. Bert Knol Hoogtepunt van de bijeenkomst was zonder twijfel de benoeming van Bert Knol tot Paul Harris Fellow (zie het persbericht elders op deze website). Unaniem zijn de leden van oordeel, dat Bert (sinds 2004 lid van RC Doetinchem-Oude IJssel) de hoge onderscheiding in Rotary-verband meer dan verdient. Niet alleen vanwege zijn vele verdiensten, maar ook omdat hij – als het maar even kan – steevast zijn gezicht laat zien, ondanks zijn slopende ziekte. “Bert is dusdoende een voorbeeld voor ons allen. Hij spreidt een geweldige betrokkenheid ten toon”, is het algemene clubgevoelen. Terugblik In een terugblik op ‘zijn jaar’ onderstreepte Stefan Rutten de goede sfeer binnen RC Doetinchem-Oude IJssel, waar pittige gedachtewisselingen over (de toekomst van) de club niet uit de weg worden gegaan. Toch moet de aanwezigheid wat hem betreft omhoog. “Teveel mensen blijven om moverende redenen van de wekelijkse bijeenkomsten weg”, constateerde de scheidende voorzitter. Daar zal in het nieuwe jaar aan getrokken moeten worden. Rutten, die het belang van internationale oriëntatie onderstreepte, verklaarde vooral plezier te hebben beleefd aan de contacten met de zusterclubs RC Obenburg (Duitsland) en de Rotary Club of Langley Park (Engeland). Ook voor de bouw en renovatie van een school in Bosnië, een (inmiddels afgesloten) project van de eigen club, zei hij zich met verve te hebben ingezet. Verslag secretaris Secretaris Pieter Wieman, die uit amoureuze overwegingen RC Doetinchem-Oude IJssel verruilt voor RC Pijnacker, schotelde zijn gehoor traditiegetrouw een opsomming voor van relevante activiteiten gedurende het voorbije jaar. Van clubbijeenkomsten en sprekers tot bedrijfsbezoeken en goede doelen. Zijn conclusie: “Er is weer veel gebeurd.” Wieman ontving als dank voor zijn inspanningen in het bestuur een boeket bloemen. Hij wordt als clubsecretaris opgevolgd door Jan Jeursen. Hulde aan Arend en De Kruisberg Ook Arend Hofstede werd met bloemen verblijd, en wel voor het adequaat administreren van aan- en afmeldingen voor de clubbijenkomsten. Twee charmante medewerksters van De Kruisberg tenslotte kregen voor hun sympathieke bediening en bejegening van de leden op woensdagavond uit handen van Stefan Rutten een enveloppe met inhoud voor de fooienpot van het etablissement. Op de foto: Scheidend voorzitter Stefan Rutten hangt opvolger Anita Temmink ‘de ambtsketen’ om (foto Leo ten Have).


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter