Algemeen

Algemeen

Rotary is een serviceorganisatie.

Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary Service above Self De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit.Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.

Rotary, het begrip

Zoals er zoveel misverstand bestaat over (de) Rotary klopt hier niet zoveel van. Er zijn veel vertegenwoordigers uit overheid, bestuur en andere beroepen lid. Het uitsluitend mannelijke is inmiddels achterhaald; heel veel clubs hebben ook vrouwelijke leden. In tegenstelling tot wat velen denken ligt het zwaartepunt van de Rotary op hulpverlening en dienstbaarheid. De Rotary is namelijk wereldwijd de grootste dienstverlenende ngo (non gouvernementele organisatie) die grootschalige projecten van goede doelen ondersteunt of zelf trekt zoals ‘Polio de wereld uit’. De Rotary was onder andere betrokken bij de oprichting van de Verenigde Naties.

Algemeen

De naam Rotary

De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers.

Geschiedenis

De eerste lokale Rotary serviceclub, zoals ze voluit heten, werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago, Verenigde Staten, door de advocaat Paul Harris. Er zijn momenteel lokale Rotary clubs in 165 landen en wereldwijd tellen de clubs gezamenlijk 1,22 miljoen leden. In 1923 werd een eerste Nederlandse afdeling opgericht in Amsterdam. Rotary Club Doetinchem-Oude IJssel werd opgericht op 1 maart 1976.


Bijeenkomsten Rotary Clubaanmelden_000

Volg ons op Twitter